français
espanol
deutsch
english

e!StudioProjektowanie stron www

Pozycjonowanie stron www


Słownik

Aplikacja
Program ułatwiający użytkownikowi wykonanie określonego zadania.

Aplikacja biznesowa
Aplikacja obejmująca wewnętrzne lub/i zewnętrzne procesy biznesowe, w które zaangażowane jest przedsiębiorstwo.

Architektura
Sposób w jaki sprzęt, oprogramowanie systemowe i aplikacje współpracują ze sobą w określonym celu.

Architektura modułowa
Aplikacja składająca się z oddzielnych elementów, które można ze sobą łączyć. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość zamiany lub dodania elementów bez naruszania fundamentów całej aplikacji.

Dostawca Usług Aplikacyjnych (ASP)
gromadzi i dzierżawi usługi informatyczne, aby udostępniać informatyczne rozwiązania biznesowe poprzez sieć na zasadzie odpłatnej subskrypcji (Gartner Group, 1999).

E-learning
Szkolenie za pomocą aplikacji webowej przy użyciu internetowej platformy dystrybucyjnej (samokształcenie lub kursy prowadzone przez instruktora).

Outsourcing
Przekazywanie podwykonawcom odpowiedzialności za wybrane obszary działalności przedsiębiorstwa.

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP)
Metoda planowania, początkowo obejmująca wszystkie wewnętrzne procesy biznesowe - takie jak finanse, produkcja i dystrybucja - później rozszerzona na inne funkcje, począwszy od kontaktów z dostawcami, a skończywszy na obsłudze dostarczonych produktów.

Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM)
Proces optymalizacji dostaw towarów, usług
i danych realizowanych od dostawcy do klienta. Zbiór procesów biznesowych, w ramach których przedsiębiorstwo działa jako część wspólnoty kontrahentów razem dążących do jak największego zadowolenia klienta końcowego (Gartner Group, 1999).

Zarządzanie relacjami z klientem (CRM)
Strategia biznesowa opracowana w celu optymalizacji dochodowości, przychodów i zadowolenia klienta. Aby pomyślnie wdrożyć CRM, przedsiębiorstwa muszą promować odpowiednie zachowania oraz wprowadzać procesy i technologie wspierające skoordynowaną współpracę z klientem w obrębie wszystkich kanałów komunikacji (Gartner Group, 1999).


Prawa autorskie | Polityka prywatności | Mapa serwisu | Praca | Program Partnerski | Kontakt 
Copyright © 2009 - 2017 e! Studio